MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafları aşağıda detaylı bilgileri verilen kişiler olup birlikte Taraflar ayrı ayrı Satıcı ve/veya Alıcı olarak anılacaktır.

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: Bircan Turan

Satıcı’nın Açık Adresi: Medya Mahallesi, Diclekent Bulvarı, No:92C, Kayapınar/Diyarbakır

Satıcı’nın Telefonu: 0 546 189 77 46

Satıcı Vergi Kimlik Numarası: 30724181792

Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

ALICI

Alıcının Adı – Soyadı :

Alıcının Adresi :

Alıcının Telefonu:

Alıcının E-Posta Adresi:

Fatura Adresi:

MADDE 2 –KAPSAM

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(“Yönetmelik”) uyarınca hazırlanmış olup işbu Sözleşme’nin tarafları söz konusun Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu aşağıda belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Satıcı Unvanı

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Net Ücret

KDV

Kargo Ücreti

Vade Farkı

Toplam Satış Tutarı

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4 - TESLİM VE TESLİM ŞEKLİ

İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik ortamda verdiği onay ile yürürlüğe girer. Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu malın Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve bildirdiği kişi veya kişilere teslim edilecektir.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, Sözleşme ifasının imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, malın Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından malın bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sözleşme ifasının imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 5 – KARGO MASRAFLARI

Siparişiniz ücretsiz ve sigortalı olarak adresinize teslim edilmektedir.

İşbu Sözleşme uyarınca kargo masrafları Alıcı’ya ait olup aksi durumlar madde 3’te yer verilen tablonun kargo bedeli kısmında “0” (#sıfır#) ile gösterilecektir. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde kargo masrafları Satıcı’ya aittir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı, web sayfasında yer alan Sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya [email protected] e-posta adresine ulaştırabilir.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme ile Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmiş olan adres, siparişi verilen mala ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Malın tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun malın bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı malı 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu malın tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, Yönetmelik’in 15. maddesinin (ç) bendinde belirtilen ürünler hariç olmak üzere hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını ve bu kapsamdaki işlemlerini [email protected] adresine; sipariş tarihi veya teslim tarihi, cayma hakkına konu mal, cayma hakkına konu malın bedeli, Alıcı’nın adı ve soyadı, Alıcı’nın adresi, tarih bilgilerini içeren bir e-posta göndererek veya web sayfasının profil kısmından “iade işlemleri” butonuna tıklayıp açılan panelde gerekli bilgileri girdikten sonra gönder butonuna basarak gerçekleştirebilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mala ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

MADDE 9 - MALIN FİYATI

Malın fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme
e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

MADDE 10 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Sözleşme uyarınca Alıcı’ya ait Ad-Soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, T.C Kimlik Numarası’ndan oluşan kişisel veriler, Satıcı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 5’te belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanarak satış, satış sonrası destek ve operasyon süreçlerinde işlenecektir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması ve devamındaki süreçlerin yürütülmesi amacıyla Alıcı’dan alınan ad-soyad, e-posta ve adres bilgisi KVKK madde 5’te belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve  “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanarak işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileri işlenen ilgili kişi, KVKK madde 11 uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Bircan Turan’a başvurarak;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK madde 7’de öngörülen şartlar (KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme hakkı bulunmaktadır.

KVKK madde 28’de öngörülen istisnai haller saklıdır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

12 (on iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, 11.08.2022 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR